Novinky | BORS Břeclav a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

 Společnost BORS Břeclav a.s., IČO: 49969242, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1218 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře společnostni BORS Holding s.r.o., IČO: 63474999, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20333, rozhodla o přeměně všech kmenových akcií společnosti v počtu 89.772 (slovy: osmdesát devět tisíc sedm set sedmdesát dva korun) kusů znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 26 Kč emitované jako cenný papír na zaknihovaný cenný papír. Společnost současně stanovuje lhůtu pro odevzdání akcií společnosti ve lhůtě 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, společně se sdělením čísla účtu, na který mu budou zaknihované cenné papíry připsány, zřízený u obchodní společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

 

V Břeclavi dne 31. 5. 2019

 

Ing. František Zugar
jediný člen představenstva BORS Břeclav a.s.


03.06.2019 · zpět na seznam novinek »


Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více