GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Společnost BORS Břeclav a.s., IČ: 49969242, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1218 (dále jen "BORS Břeclav a.s." nebo "Společnost") jako správce osobních údajů v souvislosti s provozní činností a poskytováním svých služeb zpracovává osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za obchodní partnery, zaměstnanců a dalších osob.

Ochrana osobních údajů je součástí firemní politiky a odpovědnosti společnosti. Společnost při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"), s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s normami Evropské unie, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") a deklaruje, že ke dni účinnosti tohoto nařízení dne 25. května 2018 je připravena plnit povinnosti kladené na společnost jako správce nebo zpracovatele osobních údajů.

K ochraně osobních údajů a jiných důvěrných informací získaných a zpracovávaných v rámci své činnosti a k plnění informační povinnosti v souladu s článkem 12 Nařízení GDPR a sdělování dalších informací souvisejících s ochranou osobních údajů, přijala společnost BORS Břeclav a.s. dokument Zásady ochrany osobních údajů (Privacy policy).
 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je:
BORS Břeclav a.s., IČ: 49969242, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz
ID DS: ye9cdc2
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec:

Mgr. Matěj Filípek

Kontaktní adresa:

BORS Břeclav a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bratislavská 2284/26
690 02 Břeclav

Telefonní číslo:

+420 519 444 212

E-mail:

poverenec@bors.cz