O projektu| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

O projektu

 

NÍZKOEMISNÍ AUTOBUSY

Název projektu: Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu – ekologická a bezbariérová MHD v Břeclavi
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001652
Žadatel: BORS Břeclav a.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program
Datum ukončení projektu: 31.8.2018

 

POPIS PROJEKTU:

V průběhu roku 2018 pořídí společnost BORS Břeclav a.s. 14 nových nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro městskou hromadnou dopravu v Břeclavi. Všechna vozidla budou nízkoemisní, využívající alternativní palivo CNG a budou splňovat emisní normu EURO 6.

Pořízení vozidel bude realizováno ve dvou etapách. Prvních 8 vozidel bude nasazeno do provozu v dubnu 2018, zbývajících 6 vozidel bude nasazeno do provozu v srpnu 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé města Břeclav, návštěvníci města, osoby dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

 

CÍLE PROJEKTU

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality a komfortu městské hromadné dopravy, zvýšení její bezpečnosti.

Nově pořízení vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob pro možnost zapojení osob se sníženou možností pohybu a orientace do systému veřejné osobní dopravy v rámci města Břeclav. Projekt pomůže odstranit bariéry v přepravě a zvýší její dostupnost, a to především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením.

Rozvinutím vozového parku městských autobusů s alternativním pohonem CNG povede ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Všechny autobusy budou splňovat nejpřísnější emisní limity a budou mít pohon na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v rámci MHD Břeclav.