Proč právě BORS?

Název BORS nadčasově charakterizuje dynamickou a moderní firmu, orientovanou na uspokojení zákazníka.

BORS není žádnou zkratkou. Toto jméno náleželo jednomu z legendárních rytířů Kulatého stolu anglického krále Artuše. Symbolizuje dravost, vytrvalost a čestné jednání. Všichni rytíři Kulatého stolu patřili mezi nejlepší muže v zemi, byli udatní a odvážní. Ale jen rytíř Bors a jeho dva kolegové mohli spatřit svatý grál, protože jejich duše neovládala řevnivost, hrabivost a přehnaná ctižádost.