Jízdní řády MHD Břeclav

Platnost jízdních řádů: do 1. 12. 2019.

561 Gumotex - Poštorná - Charvátská Nová Ves

562 Městský hřbitov - Poštorná - Charvátská Nová Ves

563 Autobusové nádraží - Poštorná, FOSFA

564 Městský hřbitov - Stará Břeclav - Městský hřbitov 

565 Městský hřbitov - Stará Břeclav - Městský hřbitov 

566 Gumotex - Poštorná - Gumotex 

567 Autobusové nádraží - Poštorná - Autobusové nádraží 

568 Autobusové nádraží - Poštorná, FOSFA 

569 Charvátská Nová Ves - Poštorná - Stará Břeclav