Směnárenská činnost

Na hraničním pracovišti D2 Lanžhot - Kúty je prováděna směnárenská činnost a společnost BORS LOGISTICS s.r.o. je držitelem povolení k činnosti směnárníka.

 

Dále jsou zde prodávány dálniční kupony.


Služby na tomto pracovišti jsou poskytovány non-stop.

Reklamační řád
Reklamační řád upravuje postup pro vyřizování reklamací a stížností Zákazníků, kteří mají výhrady proti poskytnuté službě Poskytovatelem. Tento reklamační řád stanovuje náležitosti podání, způsob a formu jejich podávání, lhůty pro jejich uplatnění a vyřízení.

 

Reklamační řád směnárny
Definice Politiky exponované osoby (PEP) 

Informace o zpracování osobních údajů