Certifikace 2018| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2018

Recertifikační audit 2018


Ve dnech 13. a 14. března 2018 proběhl v naší společnosti externí audit, který tradičně, již poněkolikáté, provedla renomovaná certifikační agentura Lloyd´s Register Quality Assurance. Jednalo se o tzv. audit recertifikační, spojený s přechodem na novou normu ISO 9001:2015, v jehož rámci byla prokazována shoda všech certifikovaných činností s touto normou.

 

Hlavní pozornost při auditu byla věnována přechodu na novou normu, dodržení všech povinných prvků normy a transformací nových požadavků do stávajícího systému managementu kvality. Důraz byl kladen na organizační a procesní rizika, která mohou v jednotlivých činnostech nastat, potažmo na opatření přijatá k řešení vymezených rizik.

 

V závěrečné zprávě bylo konstatováno, že naše společnost zvládla úspěšně přechod na novou normu ISO 9001:2015 efektivní transformací nových požadavků normy do stávajícího systému managementu kvality. Certifikát jsme tedy obhájili na další tříleté období. Další recertifikační audit je předpokládaný v roce 2021.Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více