Provozní řád| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Provozní řád

 1. Tenisové dvorce a přilehlé prostory jsou majetkem BORS Břeclav a.s. Nejsou veřejným prostranstvím a mohou je navštěvovat pouze majitelé hracích karet a zájemci o hru.
   
 2. Hrací doba na kurtech je stanovena a je vyvěšena na informační tabuli. O případném prodloužení hrací doby rozhoduje správce, který řídí obsazování dvorců.
   
 3. Zájemce o hru se přihlásí u správce a ten mu přidělí kurt, t.j. určí číslo kurtu a dobu hraní. Pořadí je dáno dobou ohlášení u správce. 
   
 4. Hrát může pouze osoba s platnou hrací kartou či permanentkou nebo osoba, která má stvrzenku o zaplacení příslušného hracího poplatku. Výše poplatků stanovuje majitel a jsou vyvěšeny na informační tabuli. 
   
 5. Pro hru musí být hráč přiměřeně oblečen a musí mít obuv vhodnou pro hru na umělém povrchu. Nepřipouští se zejména obuv se vzorkem ničícím umělý povrch. O vhodnosti rozhoduje správce. 
   
 6. Běžná délka hrací doby pro jedno obsazení kurtu jsou 2 hodiny, minimální hrací doba je 1 hodina. Jinou dobu lze dohodnout se správcem, ale pouze v celých 1/2 hodinách. Pokud nejsou dvorce plně obsazeny, nebo nejsou další zájemci o hru, hrací doba není omezena. 
   
 7. Při pobytu na kurtu nesmí hráči rušit hru na sousedních dvorcích. V případě nevhodného chování mohou být hráči vykázáni z kurtu správcem, a to bez vrácení hracího poplatku. Přítomnost diváků je možná pouze na vyhrazených místech mimo hrací plochu. 
   
 8. Zájemci o hru si mohou u správce zajistit rezervování kurtu na určitý termín. Pokud není na zadaném kurtu hra zahájena do 15 min. po určeném začátku, rezervace se ruší (neplatí u předplatného). Zadanou rezervaci lze zrušit min. 24 hodin předem. 
   
 9. Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Majitel neodpovídá za škodu na zdraví či majetku, ke kterému došlo v areálu. Hráči si mohou ukládat svůj majetek v pronajatých skříňkách. 
   
 10. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky tenisového areálu. Na dodržování provozního řádu dohlíží správce, který rozhoduje ve sporných případech.
   

V Břeclavi 1. 9. 2004 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více