Vstupní školení| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

 

Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

d) poskytování služeb a logistiky,

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

 

Rozsah školení je stanoven dle skupin a věku řidiče následně:  

Věk
  18 21 23
C, CE 280 hodin 140 hodin 140 hodin
D, DE
- 280 hodin 140 hodin

 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více